1399/4/21 شنبه

تسهیلات قرض ‌الحسنه ازدواج
تسهیلاتی که به موجب وقوع عقد ازدواج دائم و به منظور حمایت مالی زوجین اعطا می‌شود. مبلغ تسهیلات قابل اعطا به هر یک از زوجین مبلغ پانصد میلیون ریال و برای خانواده ایثارگران مبلغ یک میلیارد ریال می‌باشد.
تسهیلات قرض‌الحسنه مددجویان سازمان بهزیستی
تسهیلاتی که برای طرح‌‎های خوداشتغالی به مددجویان و کارفرمایان مورد معرفی سازمان بهزیستی اعطا می‌شود. مبلغ تسهیلات قابل‌اعطا به مددجویان حداکثر مبلغ پانصد میلیون ریال در قبال چک و سفته و برای کارفرمایان حداکثر مبلغ بیست میلیارد ریال در قبال وثیقه ملکی یا سپرده (برای اشتغال حداقل 40 نفر مددجو) است.
تسهیلات قرض‌الحسنه کمیته امداد
تسهیلاتی که برای طرح‌های خوداشتغالی به مددجویان و کارفرمایان مورد معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره) اعطا می‌شود. مبلغ تسهیلات قابل‌اعطا به مددجویان حداکثر مبلغ پانصد میلیون ریال در قبال چک و سفته و برای کارفرمایان حداکثر مبلغ بیست میلیارد ریال در قبال وثیقه ملکی یا سپرده (برای اشتغال حداقل 40 نفر مددجو) است.