1399/4/21 شنبه

سپرده کوتاه مدت ویژه
به‌منظور سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بهره‌مندی از سود سپرده‌های مدت‌دار در بانک می‌توانید از محصول سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه با سررسید سه ماه یا شش ماه استفاده کنید.
مزایا
 • امکان افتتاح این سپرده از طریق تمامی شعب و نت‌بانک امکان‌پذیر است.
 • امکان انتقال این سپرده به غیر صرفاً به پدر، مادر، همسر یا فرزندان امکان‌پذیر است.
 • مادر می‌تواند به نام خود و به نفع فرزند صغیر خود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ويژه افتتاح کند.
خوب است بدانید
 • این سپرده پس از افتتاح قابلیت واريز و برداشت ندارد.
 • درصورتی‌که سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت قبل از سررسید بسته شود سود متعلق به سپرده‌گذار بر اساس نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های متناظر در بانک و با احتساب نیم درصد جریمه فسخ قرارداد محاسبه خواهد شد.
 • نرخ سود سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ويژه با توجه به نرخ مصوب بانک مرکزی تعیین‌شده و در مقاطع ماهانه به‌صورت روزشمار پرداخت می‌شود.
 • افتتاح این سپرده برای افرادی که سابقه چک برگشتی در سیستم بانکی دارند امکان‌پذیر نیست.
برای دریافت این محصول چه شرایطی باید داشته باشیم؟
 • حداقل سن 18 سال شمسی تمام (زیر 18 سال با ارائه حکم رشد مراجع قضایی)
 • فاقد چک برگشتی رفع سوء‌اثر نشده
 • ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی
 • ارائه اصل پروانه اقامت یا گذرنامه معتبر (ویژه اتباع خارجی)
 • ارائه اصل وکالت‌نامه، قیم‌نامه و سایر مدارک معتبر دال بر ارتباط با شخص اصیل (ویژه وکیل، قیم، وصی یا ولی)
درگاه دریافت محصول
 • شعبه حضوری
 • نت‌بانک (درصورتی‌که دارای شماره مشتری و رمز نت‌بانک هستید)
 • تل‌بانک (درصورتی‌که دارای شماره مشتری و رمز تل‌بانک هستید)
محصولاتی که ممکن است برای شما مفید باشد.
اخبار
بيشتر