پیاده‌سازی نظام مدیریت کیفیت در مدیریت سرمایه انسانی بانک سامان

تاریخ نشر 1397/10/18

مدیریت سرمایه انسانی بانک سامان گواهينامه نظام مديريت کيفيت را از شرکت توف نورد آلمان دريافت کرد.

 به گزارش روابط‌عمومی بانک سامان، مدیریت سرمایه انسانی بانک که پیشتر توانسته بود گواهينامه نظام مديريت کيفيت ISO9001:2008 را دریافت کند، این‌بار نیز با انطباق و بهبود فرايندهای خود با آخرین نسخه این نظام، توانست گواهينامه ISO9001:2015 را دریافت کند.

براساس این گزارش، مطابق این گواهینامه، فرآیندهای مدیریت سرمایه انسانی در زمینه ارایه خدمات برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی، خدمات طراحی و توسعه ساختار سازمانی، خدمات جذب و استخدام، خدمات آموزشی، جبران خدمت و سلامت مطابق با آخرین الزامات نسخه 2015 مدیریت می‌شوند.

این گزارش حاکی است، گواهينامه نظام مديريت کيفيت ISO9001:2015 مدیریت سرمایه انسانی بانک سامان تا سال 1400 اعتبار دارد و به‌صورت سالانه تحت ارزیابی ممیزان شرکت توف‌نورد قرار خواهد گرفت.

این گزارش می‌افزاید: الزامات جدید که در نسخه 2015 مورد تاکید قرار گرفته و در پیاده‌سازی این استاندارد رعایت شده، شامل پیاده‌سازی فرایند مدیریت ریسک، گسترش نگرش فرایندی در سراسر استاندارد، تاکید بر ایجاد ارزش پایدار برای مشتری و سازمان، توجه به مفهوم سازمان و محیط سازمانی و گسترش دیدگاه استراتژیک و همسویی اهداف و استراتژی‌های کلان است.

tuv-hr-samanbank

بانک سامان در شبکه‌های اجتماعی

بازگشت به صفحه‌اصلی خبر‌ها ​​