اعضای هیئت‌مدیره

Vali Zarrabieh ولی ضرابیه رئیس هیئت‌مدیره معرفی
Ahmad Mojtahed احمد مجتهد نایب رئیس هیئت‌مدیره معرفی
Farideh Geraminejad فریده گرامی‌نژاد عضو هیئت‌مدیره معرفی
Gholamreza Khalili Arjmandi غلامرضا خلیل ارجمندی (به نمایندگی از مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران) عضو هیئت‌مدیره معرفی

مدیران ارشد

Seyed Ahmad Taheri Behbehani سید احمد طاهری بهبهانی مدیرعامل معرفی
Reza Aghababaei رضا آقابابایی قائم مقام مدیرعامل معرفی
Reza Isfandyari رضا اسفندیاری معاون حقوقی معرفی
Mostafa Zarghami مصطفی ضرغامی معاون بانکی و بازاریابی معرفی
Mahdi Gharahi مهدی قرهی ناظر بر معاونت پشتیبانی معرفی
Javad Goharzad جواد گوهرزاد مدیر نهاد نظارت و حسابرسی داخلی معرفی
Alireza Marefat علیرضا معرفت سرپرست معاونت اعتبارات معرفی
Aliakbar Namdari khalil abad علی اکبر نامداری خلیل آباد معاون فناوری اطلاعات
Hosein Vaez Ghamsari حسین واعظ قمصری معاون مالی و برنامه‌ریزی معرفی

مدیران واحدها

Ehsan Torkman احسان ترکمن مدیر مالی
Hameid Tahamtan حمید تهمتن مدیر پشتیبانی حقوقی و قراردادها
Seyed Morteza Hosseininejad سیدمرتضی حسینی‌نژاد مدیر بازاریابی و توسعه محصول
Mohammad hassan Dolati محمدحسن دولتی سرپرست مدیریت پشتیبانی
hasan Dehghanizade حسن دهقانی‌زاده سرپرست مدیریت بانکداری بین‌الملل
Loghman Rahmanpoor لقمان رحمان‌پور سرپرست مدیریت بانکداری خرد
Ghassem Sarkhosh قاسم سرخوش مدیر سرمایه‌گذاری‌ها و امور مجامع شرکت‌ها
Siamak Shahbazzadeh سیامک شهباززاده مدیر بازرسی و تطبیق
Reza Shirin Goharian رضا شیرین‌گوهریان مدیر اعتبارات خرد و صنفی
Fereshteh Zarrabieh فرشته ضرابیه مدیر سرمایه انسانی
Marziye Azizi مرضیه عزیزی مدیر بهبود و کیفیت
Mohammad Farokhipoor محمد فرخی‌پور سرپرست مدیریت بانکداری شرکتی
Maziyar Fozouni مازیار فزونی مدیر بانکداری ویژه و اختصاصی
khodarahm ghasemiyanyadegari خدارحم قاسمیان یادگاری مدیر مبارزه با پولشویی
Pooran Gilasi Saghez پوران گیلاسی مدیر حوزه مدیریت و دبیر هیئت‌مدیره
Mansoor Momeni منصور مؤمنی مدیر روابط‌ عمومی و صدای مشتریان
Abbasmirza Nayyeri عباس‌میرزا نیری مدیر بانکداری الکترونیک