مدیریت پرتفوی

امور سرمایه‌گذاری تداعی‌کننده فعالیت‌هایی با چشم‌اندازها و تحمل ریسک‌های متفاوت است. گزینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری منطقاً پس‌از کسب اطلاعات جامع و کافی در خصوص صنعت و شرکت خاص یافت می‌شوند. بی‌شک با تغییر در شرایط حاکم بر اقتصاد و فضای کسب‌وکار و دیدگاه‌های متفاوت دولت‌ها در خصوص مبانی اقتصادی و نحوه تعامل با بخش خصوصی، جایگاه صنایع در کشور، دستخوش تغییر و تحول می‌گردد. لذا با درک تغییر حادث‌شده در شرایط ساری و جاری، قیاس میان گزینه‌های موجود تا رسیدن به گزینه مطلوب که حداکثر انتفاع را در بازه زمانی موردنظر (کوتاه‌مدت و میان‌مدت) با در نظر گرفتن میزان ریسک مقبول حاصل کند، ادامه خواهد یافت. توجه دائم به وضع عمومی اقتصاد، شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه و تلقی کارشناسانه منجر به رؤیت چشم‌اندازی مطلوب و یا در حالت بدبینانه بن‌بستی پایدار یا گذرا، برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری می‌گردد. به همین دلیل گزارش‌های کارشناسی با چنین رویکردی تهیه می‌شوند و مبنای چینش پورتفوی، تغییر در ترکیب آن و درنتیجه خریدوفروش‌های آتی قرار می‌گیرند. گزارش‌های تهیه‌شده، معمولاً با بررسی جامع وضعیت شرکت و بررسی اجمالی صنعت موردنظر در ایران و در صورت تبعیت از قیمت‌های جهانی، با خوانش اطلاعات در خصوص برآوردهای آتی خبرگان بین‌المللی از وضعیت جهانی صنعت، همراه است. تحلیل‌های فنی‌ای که نشانگر روند قیمتی سهم و برآورد احتمالی وضعیت قیمت سهام در کوتاه‌مدت هست نیز، می‌تواند با تعیین نقاط مناسب برای ورود و خروج در سهام بر اتخاذ تصمیم‌های مناسب، مؤثر بوده و سودآوری را افزایش دهد.

بانک سامان بخشی از سبد دارایی‌های خود را به سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، کسب منفعت کوتاه‌مدت و میان‌مدت در بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار اختصاص می‌دهد. دیدگاه کارشناسی حاصل از درک شرایط حاکم بر امور جاری کشور و وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، بانک را در این موقعیت قرار می‌دهد تا بتواند به مشتریان خود که قصد سرمایه‌گذاری در بازار سهام را دارند، خدماتی شایسته ارائه کند و گزینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری را با در نظر گرفتن بازده مورد انتظار، قدرت تحمل ریسک و بازه زمانی موردنظر برای سرمایه‌گذاری در اختیار ایشان قرار دهد.

.