اداره‌های مرکزی بانک سامان شامل پنج ساختمان پارک‌وی، کالج، عاطفی و وزرا است.

ساختمان پارک‌وی

 نشانی

تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک‌وی (از جنوب به شمال)، نبش کوچه ترکش‌دوز، شماره ۲

 تلفن‌خانه

۰۲۱-۲۳۰۹۵۱۰۰

 نمابر

۰۲۱-۲۶۲۱۱۰۴۳

واحد

مدیر

تلفن

نمابر

ایمیل

مدیریت بانکداری شرکتی

 علیرضا معرفت

۰۲۱-۲۳۰۹۵۶۸۱

۰۲۱-۲۶۲۱۱۰۸۳

       A_Marefat@sb24.com

مدیریت بانکداری خرد

لقمان رحمان‌پور

۰۲۱-۲۳۰۹۵۶۰۱

۰۲۱-۲۶۲۱۱۰۸۷

L_Rahmanpour@sb24.com

مدیریت بین‌الملل

-

۰۲۱-۲۳۰۹۵۵۰۱

۰۲۱-۲۶۲۱۰۹۳۱

Inta@sb24.com

مدیریت مالی

احسان ترکمن

۰۲۱-۲۳۰۹۵۴۰۲

۰۲۱-۲۶۲۱۰۹۱۵

E_Torkman@sb24.com

مدیریت اعتبارات خُرد و صنفی

رضا شیرین‌گوهریان

۰۲۱-۲۳۰۹۵۶۰۶

۰۲۱-۲۶۲۱۰۹۳۲

R_shiringoharian@sb24.com

مدیریت پشتیبانی

محمدحسن دولتی ۰۲۱-۲۳۰۹۵۳۳۳

۰۲۱-۲۶۲۱۱۰۸۸

M_Dolati@sb24.com

مدیریت پشتیبانی حقوقی و قراردادها

حمید تهمتن 

۰۲۱-۲۳۰۹۵۲۲۵

۰۲۱-۲۶۲۱۱۰۸۲

H_Tahamtan@sb24.com

مدیریت سرمایه انسانی

فرشته ضرابیه

۰۲۱-۲۳۰۹۵۲۰۲

۰۲۱-۲۶۲۱۰۸۶۶

F_Zarrabieh@sb24.com

اداره انتظامات

سعید لیراوی

۰۲۱-۶۴۰۳۴۸۳۱

۰۲۱-۲۶۲۱۰۸۶۸

S_Liravi@sb24.com

مدیریت امنیت و حفاظت الکترونیک

-

۰۲۱-۲۳۰۹۵۲۴۴

۰۲۱-۲۶۲۰۱۱۱۴

-

مدیریت بازرسی و تطبیق

سیامک شهباززاده

۰۲۱-۲۳۰۹۵۴۳۱

۰۲۱-۲۶۲۱۱۰۳۵

s_shahbazzade@sb24.com

مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی

خدارحم قاسمیان یادگاری

۰۲۱-۲۳۰۹۵۴۳۱

۰۲۱-۲۶۲۱۱۰۳۵

AML@sb24.com

kh_ghassemian@sb24.com

مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها و امور مجامع شرکت‌ها

قاسم سرخوش

۰۲۱-۲۳۰۹۵۵۴۵ ۰۲۱-۲۶۲۱۱۱۸۴ Gh_Sarkhosh@sb24.com  

 

ساختمان عاطفی

نشانی

تهران، خیابان ولیعصر، پس‌از تقاطع نیایش (از جنوب به شمال)، کوچه عاطفی، شماره ۱۲۱

تلفن‌خانه

۰۲۱-۲۲۰۱۷۹۴۱

 ۰۲۱-۲۲۰۲۳۷۱۶

 ۰۲۱-۲۶۲۱۹۷۲۷

نمابر

۰۲۱-۲۶۲۱۱۰۸۷

 ۰۲۱-۲۲۰۲۷۹۸۵

واحد

 مدیر

تلفن

نمابر

ایمیل

مدیریت روابط‌عمومی و صدای مشتریان

منصور مؤمنی

داخلی ۲۱۵

۰۲۱-۲۲۰۱۷۹۴۳

M_Momeni@sb24.com

مدیریت بهبود و کیفیت

مرضیه عزیزی

داخلی ۲۳۲

۰۲۱-۲۲۰۲۷۹۸۵

M_azizi@sb24.com

مدیریت بازاریابی و توسعه محصول

مرتضی حسینی‌نژاد

داخلی ۲۳۴

۰۲۱-۲۲۰۱۷۹۵۰

M_Hoseini@sb24.com

مدیریت بانکداری الکترونیک

عباس‌میرزا نیری

۰۲۱-۶۴۰۳۴۲۰۵

۰۲۱-۲۶۲۱۹۷۲۲

A_Nayeri@sb24.com

ساختمان کالج

نشانی

تهران، خیابان انقلاب، بین چهارراه کالج و ولیعصر، شماره ۸۷۹

تلفن‌خانه

۰۲۱-۶۴۰۳۴۰۰۰

۰۲۱-۶۶۹۵۹۰۵۰

نمابر

۰۲۱-۶۶۴۰۸۳۲۴

 واحد

نام مدیر

تلفن

نمابر

ایمیل

مدیریت فناوری اطلاعات

مهرداد سلمان نوری

۰۲۱-۶۴۰۳۴۴۱۳

۰۲۱-۶۶۹۶۵۸۶۵

Me_nouri@sb24.com

اداره امنیت اطلاعات

-

۰۲۱-۶۴۰۳۴۴۱۳

۰۲۱-۶۶۹۶۵۸۶۵

-

ساختمان وزرا

نشانی

تهران، خیابان وزرا، خیابان هفتم

 واحد

نام مدیر

تلفن

نمابر

ایمیل

مدیریت نظارت و کنترل‌های داخلی

جواد گوهرزاد

۰۲۱-۸۸۷۰۵۸۱۳,29

۰۲۱-۸۸۷۰۵۸۲۳

J_Goharzad@sb24.com

آکادمی سامان

دکترداوود‌سوری

۰۲۱-88552250-52

021-88705800

elearning@sb24.com

دفتر مدیریت بانکداری ویژه و اختصاصی

نشانی

تهران، خیابان زعفرانیه، خیابان شهید فلاحی، ابتدای خیابان طاهری، پلاک 3، طبقه اول

 واحد

نام مدیر

تلفن

نمابر

ایمیل

مدیریت بانکداری ویژه و اختصاصی

مازیار فزونی

021-26850098

M_Fozouni@sb24.com