ساعت کار شعب بانک سامان در شش ماه نخست سال 97 به شرح زیر است:

پنجشنبه شنبه تا چهارشنبه شعب
7:45-12:45 7:45-15:45 شعب استان‌ البرز
7:15-12:30 7:15-14:00

شعب استان‌ تهران

7:30-12:30 7:30-15:30   آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قم، اردبیل
7:15-12:00 7:15-13:00 اصفهان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان
7:15-12:30 7:15-14:00 شعبه هایپراستار
24ساعته 24ساعته فرودگاه امام خمینی (ره) و واحد CIP
7:30-13:15

7:30-14:45

سایر شعب شهرستان
7:15-12:00 7:15-13:00 شعبه منطقه آزاد قشم
7:15-12:00 7:15-14:00 شعبه منطقه آزاد کیش
7:15-12:00 7:15-13:00 شعب اهواز، اروند و بوشهر
7:15-12:00 7:15-13:00 شعب یزد
8:30-14:00 8:30-17:30 شعبه سیتی‌سنتر اصفهان
7:15-12:00 7:15-13:00

شعب مشهد، سمنان و شیراز

7:15-12:00 7:15-13:00

شعب گلسار رشت، گرگان، آمل، بابل و ساری

7:15-12:00 7:15-13:00

شعبه خرم‌آباد، اراک، قزوین وکرمانشاه