امور سهامداران

بانک سامان به‌موجب مجوز صادره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1378/06/11 تحت شماره 154444 نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت رسید و نماد بانک در تاریخ 1390/08/25 در فهرست نمادهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ فرابورس ایران قرار گرفت.

از آن تاریخ معاملات سهام بانک در بازار پایه فرابورس انجام می‌شود. امور سهام بانک پاسخگو سؤالات شما سهامداران محترم است. شماره تماس‌های امور سهام بانک: 88757548-021 داخلی 128 و 129

برای خریدوفروش سهام بانک می‌توانید به سایت کارگزاری بانک سامان به نشانی www.samanbours.com مراجعه کنید.

از سهامداران محترم درخواست می‌شود در صورت تغییر اطلاعات ارتباطی خود مانند نشانی، تلفن، فکس، کد پستی و تغییرات در شماره‌ حساب معرفی‌شده برای واریز سود سهام، ما را مطلع کنند.