اعضای هیئت‌مدیره

Seyed Ahmad Taheri Behbahani سید احمد طاهری بهبهانی مدیرعامل معرفی
Vali Zarrabieh ولی ضرابیه رئیس هیئت‌مدیره معرفی
Ahmad Mojtahed احمد مجتهد نایب‌رئیس هیئت‌مدیره معرفی
Farideh Geraminejad فریده گرامی‌نژاد عضو هیئت‌مدیره معرفی
Gholamreza Khalil Arjmandi غلامرضا خلیل ارجمندی عضو هیئت‌مدیره معرفی

مدیران ارشد

Alireza Marefat علیرضا معرفت قائم مقام مدیرعامل معرفی
Reza Isfandyari رضا اسفندیاری معاون حقوقی و وصول مطالبات معرفی
Mahdi Gharahi مهدی قرهی ناظر بر معاونت پشتیبانی و فناوری اطلاعات معرفی
Javad Goharzad جواد گوهرزاد مدیر نهاد نظارت و حسابرسی داخلی معرفی
Mansour Momeni منصور مؤمنی سرپرست معاون بانکی و بازاریابی معرفی
Hosein Vaez Ghamsari حسین واعظ قمصری معاون مالی و برنامه‌ریزی معرفی
khodarahm ghasemiyanyadegari خدارحم قاسمیان یادگاری معاون نظارتی

مدیران واحدها

Mohammad Farrokhipoor محمد فرخی‌پور مدیر بانکداری خرد
farnood Hassani فرنود حسنی سرپرست مدیریت روابط عمومی و صدای مشتریان
Morovvat Ranjbar مروت رنجبر سرپرست بانکداری شرکتی
Ehsan Torkman احسان ترکمن مدیر مالی و برنامه‌ریزی
Hameid Tahamtan حمید تهمتن مدیر حقوقی
Seyed Morteza Hosseininejad سیدمرتضی حسینی‌نژاد مدیر بازاریابی و توسعه محصول
Mohammad hassan Dolati محمدحسن دولتی مدیر پشتیبانی
hasan Dehghanizade حسن دهقانی‌زاده مدیر بانکداری بین‌الملل
Ghassem Sarkhosh قاسم سرخوش مدیر سرمایه‌گذاری‌ و امور سهام‌
Hamidreza Alavizadeh حمیدرضا علوی زاده سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات
Siamak Shahbazzadeh سیامک شهباززاده مدیرتطبیق و مبارزه با پولشویی
Reza Shirin Goharian رضا شیرین‌گوهریان مدیر اعتبارات خرد و صنفی
Fereshteh Zarrabieh فرشته ضرابیه مدیر سرمایه انسانی
Marziye Azizi مرضیه عزیزی مدیر بهبود و کیفیت
Maziyar Fozouni مازیار فزونی مدیر بانکداری ویژه و اختصاصی
Pooran Gilasi Saghez پوران گیلاسی مدیر حوزه مدیریت و دبیر هیئت‌مدیره
Abbasmirza Nayyeri عباس‌میرزا نیری مدیر بانکداری الکترونیک
Davood soori داوود سوری مدیر آکادمی سامان