نتایج قرعه‌کشی «طرح سفر به‌یادماندنی» باشگاه مشتریان سامان

تاریخ قرعه‌کشی 25 اسفندماه 1395


تور افریقای جنوبی و جزایر سیشل در دو سال متوالی + یک نفر همراه

ردیف نام و نام‌خانوادگی سقف کمک هزینه ریالی هر جایزه
1 اسماعیل قهرمانی 500,000,000

 

 100 میلیون ریال اعتبار برای خرید رایگان بلیت پروازهای داخلی و خارجی
(قابل استفاده برای فرد برنده و اعضای درجه یک خانوده ایشان)

ردیف نام و نام‌خانوادگی سقف کمک هزینه ریالی هر جایزه
1 محمدعلی اسدی 100,000,000
2 حسن اژدرافشار 100,000,000

 

10 میلیون ریال اعتبار خرید بلیت پروازهای داخلی
(قابل استفاده برای فرد برنده و اعضای درجه یک خانوده ایشان)

ردیف نام و نام‌خانوادگی سقف کمک هزینه ریالی هر جایزه
1 عباس قاسمی 10,000,000
2 هوتن راستکار 10,000,000
3 احمد سلیم زاده 10,000,000
4 سیدسعید حسینی المدنی 10,000,000
5 امیرحسین مهدی زاده 10,000,000
6 مرتضی محسنی هماگرانی 10,000,000
7 آزاد مصطفائی 10,000,000
8 محمود سربندی فراهانی 10,000,000
9 آرمین میرزائی 10,000,000
10 سهراب ذوالفقاری 10,000,000
11 زهرا ادیبی 10,000,000
12 امیر بهمنی 10,000,000
13 رضا اصغری 10,000,000
14 علی نصیری طوسی 10,000,000
15 علی میرآبی 10,000,000
16 حسین سرکانی 10,000,000
17 زهرا ایران نژاد 10,000,000
18 محمد عدالتی شعرباف 10,000,000
19 پگاه خاتونی کاشانی 10,000,000
20 محمدرضا نوع پرست 10,000,000
21 حمیدرضا صدرالدینی مهرجردی 10,000,000
22 روزبه ربانی 10,000,000
23 گلناز فتحی 10,000,000
24 شیدفر حکیمیان 10,000,000
25 مریم گلچوبیان 10,000,000
26 مهدی شعبانی سلطانمرادی 10,000,000
27 داریوش ساعدی 10,000,000
28 فرهاد اسماعیلی 10,000,000
29 فرشاد طیاری 10,000,000
30 پویا نکوئی 10,000,000