حساب قرض‌الحسنه جاری

حساب جاری یک حساب قابل برداشت است که ابزار اصلی برداشت از آن، دسته‌چکی‌ است که بانک به‌نام شما صادر می‌کند. شما می‌توانید با نوشتن مبلغ و تاریخ مشخص روی هر برگه چک، امکان برداشت از حساب را، با مشخصات موردنظرتان برای دیگران فراهم کنید. ماهیت این حساب، قرض‌الحسنه است و به موجودی آن سودی تعلق نمی‌گیرد.
چک‌های بانک سامان را می‌توان با حضور در تمامی شعبه‌ها یا واگذاری به حسابی در دیگر بانک‌ها، ازطریق طرح چکاوک وصول کرد.

خوب است بدانید

  • برای درخواست افتتاح حساب جاری و صدور دسته‌چک، داشتن محل اقامت مشخص و شغل معلوم، لازم است.
  • برای درخواست حساب جاری ارائه این مدارک ضروری است:
مدارک هویتی شامل اصل کارت ملی و شناسنامه.
مدارک شغلی همچون جواز کسب، گواهی اشتغال به کار و به‌طورکلی مدارکی که نشانگر فعالیت اقتصادیِ قانونی شما باشد.
مدارک محل کسب همچون سند مالکیت یا اجاره‌نامه رسمی.
  • برای صدور دسته‌چک، اطمینان از درستی نشانی ثبت‌شده شما در بانک لازم است.
  • نتیجه استعلام از بانک مرکزی ج.ا.ا و نبودن چک برگشتی به‌نام شما در شبکه بانکی کشور، برای افتتاح حساب جاری ضروری است.
  • شما می‌توانید یکی از حساب‌ها یا سپرده‌های قابل واریز و برداشت خود در بانک سامان را، به‌عنوان پشتیبان حساب جاری خود معرفی کنید. توجه داشته باشید در تاریخ مشخص‌شده روی چک، مبلغ چک به‌طور کامل در حساب جاری‌تان یا پشتیبان آن موجود باشد.
  • شما می‌توانید حساب جاری را با دیگر اشخاص به‌صورت مشترک باز کنید.