مدیریت پرتفوی

بانک سامان بخشی از سبد دارایی‌های خود را به سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، کسب منفعت کوتاه‌مدت و میان‌مدت در بازار سرمایه اختصاص داده است. لذا با توجه به درک شرایط حاکم بر امور جاری کشور و وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و همچنین بررسی وضعیت صنایع مختلف در ایران، این بانک سعی بر آن دارد که پرتفوی سرمایه‌گذاری در بازار سهام را به نحوی مدیریت نماید تا بازدهی مناسبی از این بخش حاصل شود.

 

صندوق با درآمد ثابت

اگر شما به‌دنبال یک سرمایه‌گذاری مطمئن و کم‌خطر هستید و از طرفی تضمینی برای سود سرمایه‌گذاری خود می‌خواهد، ما صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مانند صندوق‌های نگین سامان و امین سامان را پیشنهاد می‌کنیم. این صندوق‌ها با هدف کاهش میزان ریسک، تضمین حداقل سود و درآمد ثابت، فرصت سرمایه‌گذاری مطمئنی را برای شما فراهم آورده است.

ویژگی‌های صندوق سرمایه‌گذاری نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری نگین سامان از نوع «صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و سود پیش‌بینی‌شده» در بازار اوراق بهادار ایران است. با سرمایه‌گذاری در این صندوق، وجوه شما وارد بازارهای مالی‌ مانند اوراق مشارکت و صکوک، سپرده بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام و حقِ تقدمِ سهامِ پذیرفته‌شده در بورس و بازار اول فرابورس سرمایه‌گذاری می‌شود.
شما با مراجعه به نشانی اینترنتی www.neginsaman.com می‌توانید از آخرین تغییرات ارزش روزانه هر واحد، قیمت خریدوفروش واحدها، تعهدنامه، اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری نگین سامان باخبر شوید.

ارکان صندوق نگین سامان عبارتند از:

  •  مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک سامان
  •  ضامن نقدشوندگی: بانک سامان
  • متولی: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
  • حسابرس: موسسه حسابرسی بهراد مشار
  •  مدیر ثبت: شرکت کارگزاری بانک سامان

حداقل سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار (حقیقی/ حقوقی) در این صندوق 100 واحد و حداکثر 250 هزار واحد می‌باشد. مقاطع واریز سود ماهانه می‌باشد که در ابتدای هر ماه به سپرده سرمایه‌گذار واریز می‌شود.

وجوه ناشی از ابطال واحدهای صندوق نگین سامان پس از  سه روز کاری به مشتری پرداخت می‌شود.

ویژگی‌های صندوق سرمایه‌گذاری امین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری امین سامان از نوع «صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و سود پیش‌بینی‌شده» در بازار اوراق بهادار ایران است. با سرمایه‌گذاری در این صندوق، وجوه شما در اوراق بهادار با درآمد ثابت (مانند اوراق مشارکت و صکوک) و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌شود.

شما می‌توانید با مراجعه به نشانی اینترنتی www.aminsaman.com از آخرین تغییرات ارزش روزانه هر واحد، قیمت خریدوفروش واحدها، تعهدنامه، اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری امین سامان باخبر شوید.

ارکان صندوق امین سامان عبارتند از:

  • مدیر صندوق: شرکت تامین سرمایه امین
  •   ضامن نقدشوندگی: بانک سامان
  • متولی: شرکت سبدگردان پاداش سرمایه
  •  حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش
  • مدیر ثبت: شرکت تامین سرمایه امین

حداقل سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار (حقیقی/ حقوقی) در این صندوق 10 واحد و حداکثر 500 هزار واحد می‌باشد. مقاطع واریز سود ماهانه می‌باشد که در ابتدای هر ماه به سپرده سرمایه‌گذار واریز می‌شود.

وجوه ناشی از ابطال واحدهای صندوق امین سامان پس از  یک روز کاری به مشتری پرداخت می‌شود.

 

صندوق ریسکی 

ما برای شمایی که از هیجان نوسانات بازار سرمایه استقبال می‌کنید و به‌دنبال یک راه سرمایه‌گذاری پرسود هستید و دریافت سودی بیشتر با دوره انتظار بیشتر را به دریافت سودی کمتر اما در مقاطع مشخص و منظم ترجیح می‌دهید، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان را پیشنهاد می‌کنیم. اعضای گروه مالی سامان این صندوق را راه‌اندازی کرده‌اند تا نقدینگی شرکت شما توسط برترین مشاوران بازار سرمایه، وارد این بازار شده و بیشترین سود ممکن براساس شرایط بازار عایدتان شود.

ویژگی‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان، صندوق مشترک مجموعه گروه مالی سامان است. هدف از تأسیس این صندوق، سرمایه‌گذاری وجوه شما در بازارهای مالی‌ همچون بورس و اوراق بهادار و فرابورس، اوراق مشارکت و صکوک، سپرده‌های بانکی، اوراق بهادار مجاز و گواهی سپرده‌های منتشرشده توسط بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری مجاز است.

شما می‌توانید با مراجعه به‌نشانی اینترنتی www.samanfund1.com  از آخرین تغییرات ارزش روزانه هر واحد باخبر شوید.